Lesscarbs Lesscarbs
Svar på veckans frågor (v 3)

Svar på veckans frågor (v 3)

Jag får väldigt många frågor mejlade till mig via mina kanaler och jag har kommit fram till att det allra bästa är att jag svarar veckovis på frågorna så alla kan ta del av svaren! Bra va? Jag svarar en vecka i efterhand, så dessa frågor ställdes förra veckan! 

LÄS VIDARE