Salta mandlar – det bästa tillvägagångssättet!

Jag älskar salta mandlar. Magen älskar dock inte mandlar om man inte tar hand om dem på rätt sätt. Här kommer mitt bästa tillvägagångssätt!